Personel Medyczny

Małgorzata Kuźmitowicz
Ordynator oddziału dziennego psychogeriatycznego
Małgorzata Paluch
Ordynator oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego
dr n. med. Marek Sołtysiak
Ordynator oddziału rehabilitacji kardiologicznej

 

Monika Kołacz
Przełożona pielęgniarek

 

Halina Pilch
Oddziałowa oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego, Oddziałowa oddziału rehabilitacji kardiologicznej

 

Beata Wieczorek
Kierownik działu rehabilitacji ambulatoryjnej
Kinga Szymańska
Kierownik działu rehabilitacji stacjonarnej

 

Facebook