Personel Medyczny

 

Monika Kołacz
Przełożona pielęgniarek

 

mgr specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Iwona Woźniak
Oddziałowa oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego, Oddziałowa oddziału rehabilitacji kardiologicznej

 

Beata Wieczorek
Kierownik działu rehabilitacji ambulatoryjnej
Kinga Szymańska – mgr fizjoterapii
Kierownik działu rehabilitacji stacjonarnej