Rada nadzoracza

Mirosław Jaskólski
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Nawracaj
Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Dróżdż
Przewodniczący Rady Nadzorczej