Mirosław Jaskólski

Mirosław Jaskólski
departments: Rada nadzorcza
positions: Członek Rady Nadzorczej