Poradnia logopedyczna

Czym zajmuje się poradnia?

Logopeda to specjalista, który prowadzi działania diagnostyczne i terapeutyczne u osób, które z różnych przyczyn mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi ludźmi.
Logopeda ma za zadanie w jak największym stopniu poprawić czynność mówienia pacjenta lub nauczyć go alternatywnej formy komunikowania się z otoczeniem (np. za pomocą języka migowego, fonogestów, piktogramów) oraz doskonalić umiejętność rozumienia wypowiedzi językowych. Pomoc logopedyczna może być skierowana do osób w różnym wieku (od niemowląt do ludzi dorosłych), posiadających różnego typu zaburzenia mowy i artykulacji wynikające m.in. z wad zgryzu, rozszczepienia podniebienia, uszkodzenia słuchu czy też upośledzenia umysłowego.

Poradnia Logopedyczna oferuje m.in. diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną, terapię wad wymowy, terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapię logopedyczną dla osób jąkających się, terapię zaburzeń mowy i komunikacji – autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne, terapię zaburzeń mowy spowodowanych wadą słuchu oraz specjalistyczną terapię dla osób po incydentach neurologicznych takich jak udary mózgu czy choroby neurodegeneracyjne.

Szczegóły
Informacje

Logopeda udzielający porad:

mgr pedagogiki, terapeuta zajęciowy, logopeda – Marta Zapalska 

Przyjęcia:

Poniedziałek-Piątek 08:00 – 14:00

Cennik:

Koszt wizyty 100 zł

Rejestracja telefoniczna
76 8 420 988

Zadaj pytanie – odpowiemy:
E-mail: kontakt@cuprummed.pl