Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Dla części pacjentów przebywających w oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym pobyt jest częściowo finansowany przez NFZ.
Pacjent ponosi koszt w wysokości 70% emerytury lub renty. Obowiązuje kolejka oczekujących. Pacjenci komercyjni ponoszą pełne koszty pobytu.

Czym zajmuje się oddział

Podstawowym celem oddziału  pielęgnacyjno – opiekuńczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub zmianami starczymi wymagają przez pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej, połączonej z kontynuacją leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacyjnego, nie wymagają natomiast leczenia szpitalnego (hospitalizacji).

Kogo leczymy

Wszystkich chorych, którzy wymagają całodobowej opieki pielęgniarskiej z powodu chorób ograniczających możliwości w zakresie samoobsługi.

Co zapewniamy 

  • konsultację lekarza chorób wewnętrznych (w razie konieczności innych specjalistów) przy przyjęciu do oddziału oraz codzienny nadzór lekarski oraz pielęgniarski;
  • cykl rehabilitacji oparty o wypracowane standardy i modele dostosowany indywidualnie dla każdego pacjenta i monitorowany przez fizjoterapeutów i personel pielęgniarski, połączony z rehabilitacją ogólnoustrojową.

Co proponujemy 

  • pobyt w nowocześnie urządzonych i dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (również na wózkach) pokojach jedno i dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym;
  • dostęp do Internetu w każdej sali chorych;
  • salę dziennego pobytu wyposażoną w kuchnię dla chorych i osób odwiedzających wraz z salą telewizyjną;
  • całodzienne wyżywienie;
  • całodzienny dostęp do zlokalizowanej w budynku sali kinezyterapii.

Wymagane dokument w przypadku, gdy Pacjent ubiega się o pobyt w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w ramach NFZ.

Szczegóły
Personel Medyczny

Ordynator:

lekarz pulmonolog, specjalista medycyny paliatywnej – Małgorzata Paluch
tel. 76 8 420 992 lub 76 8420 985

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Iwona Woźniak
tel.76 8 420 985

Cennik

Cennik usług od dnia 01.01.2024r. w Oddziale Pielęgnacyjno- Opiekuńczym

Pacjent z własnymi pieluchomajtkami

Usługa Cena
1 dzień pobytu 190 zł
Pobyt 7- dniowy 1300 zł
Pobyt 14 – dniowy 2600 zł
Pobyt 21-dniowy 3900 zł
Pobyt 30- dniowy 5200 zł

Cennik usług od dnia 01.01.2024r. w Oddziale Pielęgnacyjno- Opiekuńczym

Pacjent bez własnych pieluchomajtek

Usługa Cena
1 dzień pobytu 200 zł
Pobyt 7- dniowy 1387 zł
Pobyt 14 – dniowy 2775 zł
Pobyt 21-dniowy 4162 zł
Pobyt 30- dniowy 5550 zł


Przyjęcia na oddział trwają od godziny 10.00-12.00. Pobyt rozpoczyna się obiadem i kończy śniadaniem w dniu wypisu.

Zadaj pytanie – odpowiemy:
E-mail: kontakt@cuprummed.pl

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych