Historia powstania

Logo - Cuprum Med

Spółka została powołana do życia w dniu 14.04.2014 r. aktem notarialnym Repertorium A numer 2274/2014 . Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana w dniu 13.05.2014 r. pod numerem 0000508852. Listę udziałowców tworzy 9 wspólników. Są to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, analitycy medyczni) oraz prawnicy i farmaceuci, zarówno z Polski jak i Stanów Zjednoczonych. W większości byli oni udziałowcami i pracownikami NZOZ OMP sp. z o.o. w Lubinie – spółki, którą współtworzyli w 2002 r. Dziś nowe ich dzieło tj. Cuprum-Med sp. z o.o. w Lubinie skupia osoby, które kierują się w życiu podobnymi wartościami tj. uczciwością, lojalnością i chęcią pomocy ludziom chorym.