Archiwa: Staff Members

lek. – Małgorzata Kuźmitowicz sepcjalista psychiatra
Ordynator oddziału dziennego psychogeriatycznego
Beata Wieczorek
Kierownik działu rehabilitacji ambulatoryjnej
Kinga Szymańska – mgr fizjoterapii
Kierownik działu rehabilitacji stacjonarnej
mgr specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Iwona Woźniak
Oddziałowa oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego, Oddziałowa oddziału rehabilitacji kardiologicznej
lek. Marek Sołtysiak – specialista kardiolog dr n. med.
Ordynator oddziału rehabilitacji kardiologicznej
Monika Kołacz
Przełożona pielęgniarek
Mirosław Jaskólski
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Nawracaj
Członek Rady Nadzorczej
Danuta Dróżdż
Prezes zarządu
Bogusław Dróżdż
Przewodniczący Rady Nadzorczej