Danuta Dróżdż

Danuta Dróżdż

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończyła z tytułem – primus inter pares. Pogłębiała wiedzę medyczną na Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu promocji zdrowia. Zarówno praca magisterska jak i praca dyplomowa zostały uznane za wyróżniające i publikowane były w prasie medycznej. Ukończyła również liczne kursy doskonalące z zakresu zarządzania oraz medycyny. Od 2002 roku pełniła funkcję wiceprezesa prywatnej spółki medycznej, którą zorganizowała wraz z innymi – dziś wspólnikami Cuprum-Med. sp. z o.o. w Lubinie. Prowadziła także szkolenia oraz zajęcia z zakresu medycyny na uczelniach wyższych.
Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień medycznych oraz autorką wielu artykułów prezentowanych w piśmiennictwie medycznym.

departments: Zarząd
positions: Prezes zarządu
office: danuta.drozdz@cuprummed.pl