Poradnia Kardiologiczna – Rejestracja

Uwaga: oferta bezpłatnej konsultacji kardiologicznejskierowana wyłącznie do osób
– z rozpoznaną chorobą wieńcową lub
– niewydolnością serca.
Skierowanie od lekarza POZ nie jest wymagane.
Jednym z elementów konsultacji jest ocena korzyści ze stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej.
Możliwość rejestracji telefonicznej (76 749 17 01) lub przez Internet – patrz poniżej.
Rejestracja telefoniczna:
76 749 17 01

Facebook