Staff Department: Oddziałowe

mgr specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Iwona Woźniak
Oddziałowa oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego, Oddziałowa oddziału rehabilitacji kardiologicznej