Staff Department: Rehabilitacja

Beata Wieczorek
Kierownik działu rehabilitacji ambulatoryjnej
Kinga Szymańska – mgr fizjoterapii
Kierownik działu rehabilitacji stacjonarnej