Positions: Kierownik działu rehabilitacji stacjonarnej

Kinga Szymańska – mgr fizjoterapii
Kierownik działu rehabilitacji stacjonarnej