Szpital

Oddziałowe
Ordynatorzy
Personel medyczny
Rada nadzorcza
Rehabilitacja
Zarząd